منوی دسته بندی

نوشته های 1402

فایل پیش رو مجموعه ای از نوشته های سال 1402 است که از پاییز متولد شد و تا پایان سال تعدادش به ده رسید. تمامی این نوشته ها زاییده زنگ…

اپیزود 4، مرد لاکپشتی

04: مردِ لاک پشتی

بعد از اینکه اپیزودِ اول و دوم گمراه را نوشتم به صورت کاملا اتفاقی چشمم به کتابی خورد که قبلا هم آنرا دیده بودم اما هیچوقت ترغیب نشده بودم که…

قسمت سوم پادکست گمراه

03: با من دوست می شوی؟

“این اپیزود کمی متفاوت است…” 03، درباره تاریکی است، اینکه آیا تاریکی ترسناک است یا نه. از “کمک” صحبت می کنیم. و کمی از تنهایی. موسیقی های استفاده شده در…

پادکست گمراه غریبه ناسازگار

02: غریبه‌ی ناسازگار

“اپیزودِ دومِ گمــ‌راه” این اپیزود درباره تغییر است. درباره غریبگی پس از تغییر؛ و درباره پذیرشِ ناسازگاری. موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: ارجاعاتِ پادکست: راه های ارتباطی با…

قسمتِ اولِ پادکست گمراه | جغرافیا

01: جغرافیا

“اپیزودِ یکِ گمــ‌راه” قسمتِ اول پادکستِ گمــ‌راه اینگونه شروع می شود؛ با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین…  در اعماق این سوال پرسه می زنیم؛…

پادکست گمراه

گمراه 00 | صفر

و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست… این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است. مانند دیگر ابتداهای مرسوم کمی درباره خودِ گمـ‌راه و…

در کنار استاد عجمی و استاد ابراهیمی

به مناسبت تولد حمید عجمی

حمید عجمی را شاید بشناسید. مبدعِ خط معلی است و یکی از اثرگذارانِ هنرِ خوشنویسی. کسی است که احتمالا اثر زیادی در زندگی من گذاشته است. با اینکه به صورت…

کتابخانه نیمه شب، یک اثرِ معمولی

برنده جایزه بهترین کتاب داستانی Goodreads در سال 2020!352 صفحه، مت هیگ، محمدصالح نورانی زاده، نشر کوله پشتیکتابی که دست من است چاپ صد و بیست و دوم است. چند…

پراگماتیستیک مدیسین، همان پزشکیِ عملگرا

این مقاله در حال تکمیل شدن است. اینکه دقیقا پزشکی چیست را نمیدانم، باید کمی بیشتر درباره اش مطالعه بکنم و بیشتر یادبگیرم. بحثم در این نوشته بیشتر ناظر بر…

آرش اینتلیجنس

هرچه که می‌شود، حق‌مان است… / کوهِ یخِ نهاد

دنیا پر شده از پیچیدگی های مختلف. مسائل پیرامون‌مان به شدت چند بعدی و پیچیده شده اند. اینجاست که تقلیل گرایان وارد میشود و به انحای گوناگون در قلب مردم جایی برای خودشان دست و پا میکنند.