تکرار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تکرار

توضیح این همان نوشته سالیان پیش (97) است. بدون هیچ دخل و تصرفی اینجا عیناً آوردمش. × بستن هشدار تکرار به این زیاد فکر می‌کنم

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

ذره بین

ذره بین همه‌ می‌دانند که ذره‌بین خوب است. همه می‌دانند که هر چیز سرجای خود زیباست؛ حتی ذره‌بین را هم همه دوست دارند ولی …

بیشتر ...
تعادل
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تعادل

توضیح این همان نوشته سال های پیشین (98) است که بدون هیچ دخل و تصرفی، عیناً اینجا آورده شده است. × بستن هشدار تعادل همه‌چیز

بیشتر ...
جمجمع ترازو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

جمجمه ترازو

توضیح این متن همان متن سال های پیشین (98) است. بدون هیچ دخل و تصرفی در اینجا آوردمش. × بستن هشدار جمجمه ترازو هر کسی

بیشتر ...
دایره
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

دایره

دایره مطابق نوشته های پیشین این نوشته هم بدون دخل و تصرف نقل میشود… انسان‌ها در دایره زندگی می‌کنند. دایره‌ها قوی ترین حصارها هستند… هنگامی

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

چهارچوب زندگی

دو نوشته قبلی ام را به گمانم میتوانستید در رسانه های دیگری هم ببینید. این نوشته ام را جایی منتشر نکرده ام ولی متن همان

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تب و بت

این متن همان روز هاست بدون دخل و تصرف. همه چیز آن‌گاه شروع می‌شود که ماهیت پایان می‌یابد. درک ماهیت را می بازد و چشم

بیشتر ...
کاغذ کادو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

کاغذِ کادو

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. در مراسم های رسمی و غیررسمی، مفصل یا معمولی اگر قرار باشد کادویی

بیشتر ...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

آدمِ آهنی

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. انسان آهن است. از آهن خوب و بد سر می‌زند، از آدمی هم.

بیشتر ...

اولین نوشته ام در اینجا

سلام تا به حال چند سایت را بالا آورده ام ولی هیچ کدامشان برای خودم نبوده. همیشه صاحب سایت به من میگفته درباره چی بنویسم،

بیشتر ...