وبسایت شخصی سینا صالحی زاده
برونریز ذهنی و معیانات عینی یک عدد سینا
درباره من
جانوران شهر من
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

جانوران شهر من

توضیح این متن همان نوشته سالیان قبل (98) است که عیناً بدون دخل و تصرف اینجا آوردمش. × بستن هشدار جانوران شهر من صبح‌ها وقتی

بیشتر...
سپیدار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

سپیدآر

توضیح این متن برای همان روزهاست (98). بدون هیچ کم و کاستی، عیناً اینجا آوردمش… × بستن هشدار سپیدآر استوار، رقصان، … مثل سپیدار. گاه

بیشتر...
تار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تار

توضیح مطابق نوشته های پیشین این متن هم بدون دخل و تصرف از نوشته های سالیان قبل آورده شده. حساب کاربری ویرگولم را که زیر

بیشتر...
تکرار
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تکرار

توضیح این همان نوشته سالیان پیش (97) است. بدون هیچ دخل و تصرفی اینجا عیناً آوردمش. × بستن هشدار تکرار به این زیاد فکر می‌کنم

بیشتر...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

ذره بین

ذره بین همه‌ می‌دانند که ذره‌بین خوب است. همه می‌دانند که هر چیز سرجای خود زیباست؛ حتی ذره‌بین را هم همه دوست دارند ولی …

بیشتر...
تعادل
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

تعادل

توضیح این همان نوشته سال های پیشین (98) است که بدون هیچ دخل و تصرفی، عیناً اینجا آورده شده است. × بستن هشدار تعادل همه‌چیز

بیشتر...
جمجمع ترازو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

جمجمه ترازو

توضیح این متن همان متن سال های پیشین (98) است. بدون هیچ دخل و تصرفی در اینجا آوردمش. × بستن هشدار جمجمه ترازو هر کسی

بیشتر...
دایره
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

دایره

دایره مطابق نوشته های پیشین این نوشته هم بدون دخل و تصرف نقل میشود… انسان‌ها در دایره زندگی می‌کنند. دایره‌ها قوی ترین حصارها هستند… هنگامی

بیشتر...
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

چهارچوب زندگی

دو نوشته قبلی ام را به گمانم میتوانستید در رسانه های دیگری هم ببینید. این نوشته ام را جایی منتشر نکرده ام ولی متن همان

بیشتر...
سینا صالحی زاده

دسته بندی 

  • دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.