منوی دسته بندی

پادکستِ گمـ راه

ما توی گمـ راه معتقدیم که راه گم است. نه مقصدی است و نه مبدایی. آنچه پیش روست شعاعِ دیدِ محدودی است و راهی که ادامه دارد.

گمراه جُستار است. اما برخلافِ جویندگیِ جستار به دنبالِ جَست و خیز است. ما در گمـ راه از این شاخه به آن شاخه می‌پریم. از شعاعِ دیدِ محدودمان و آنچه در دنیای تاریک چشیده‌ایم صحبت می‌کنیم.

اپیزود 4، مرد لاکپشتی
گمراه

04: مردِ لاک پشتی

بعد از اینکه اپیزودِ اول و دوم گمراه را نوشتم به صورت کاملا اتفاقی چشمم به کتابی خورد که قبلا هم آنرا دیده بودم اما هیچوقت ترغیب نشده بودم که

بخوانید و بشنوید...
قسمت سوم پادکست گمراه
گمراه

03: با من دوست می شوی؟

“این اپیزود کمی متفاوت است…” 03، درباره تاریکی است، اینکه آیا تاریکی ترسناک است یا نه. از “کمک” صحبت می کنیم. و کمی از تنهایی. موسیقی های استفاده شده در

بخوانید و بشنوید...
پادکست گمراه غریبه ناسازگار
گمراه

02: غریبه‌ی ناسازگار

“اپیزودِ دومِ گمــ‌راه” این اپیزود درباره تغییر است. درباره غریبگی پس از تغییر؛ و درباره پذیرشِ ناسازگاری. موسیقی های استفاده شده در این اپیزود: ارجاعاتِ پادکست: راه های ارتباطی با

بخوانید و بشنوید...
قسمتِ اولِ پادکست گمراه | جغرافیا
گمراه

01: جغرافیا

“اپیزودِ یکِ گمــ‌راه” قسمتِ اول پادکستِ گمــ‌راه اینگونه شروع می شود؛ با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین…  در اعماق این سوال پرسه می زنیم؛

بخوانید و بشنوید...
پادکست گمراه
گمراه

گمراه 00 | صفر

و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست… این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است. مانند دیگر ابتداهای مرسوم کمی درباره خودِ گمـ‌راه و

بخوانید و بشنوید...