دسته: نقد

در کنار استاد عجمی و استاد ابراهیمی
خوشنویسی
sina_salehizadeh

به مناسبت تولد حمید عجمی

حمید عجمی را شاید بشناسید. مبدعِ خط معلی است و یکی از اثرگذارانِ هنرِ خوشنویسی. کسی است که احتمالا اثر زیادی در زندگی من گذاشته

بیشتر ...
آرش اینتلیجنس
روزنویس
sina_salehizadeh

هرچه که می‌شود، حق‌مان است… / کوهِ یخِ نهاد

دنیا پر شده از پیچیدگی های مختلف. مسائل پیرامون‌مان به شدت چند بعدی و پیچیده شده اند. اینجاست که تقلیل گرایان وارد میشود و به انحای گوناگون در قلب مردم جایی برای خودشان دست و پا میکنند.

بیشتر ...
روزنویس
sina_salehizadeh

وسط‌بازی

دارد به دو ماه می‌رسد. همه چیز نسبت به دو ماه قبل فرق می‌کند. اینکه چه چیزهایی فرق کرده است یا اینکه اصلا چه شده

بیشتر ...
تئودن
روزنویس
sina_salehizadeh

تئودن در خط مقدم

هفته قبل سه‌گانه ارباب حلقه ها را دوباره دیدم. در داستان عصر سوم که فیلم نیز روایت‌گر آن است؛ تئودن پادشاه قسمتی از سرزمین میانه

بیشتر ...
کاغذ کادو
سیاهه های سفید
sina_salehizadeh

کاغذِ کادو

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. در مراسم های رسمی و غیررسمی، مفصل یا معمولی اگر قرار باشد کادویی

بیشتر ...