دسته: اجتماعی

آرش اینتلیجنس
روزنویس
sina_salehizadeh

هرچه که می‌شود، حق‌مان است… / کوهِ یخِ نهاد

دنیا پر شده از پیچیدگی های مختلف. مسائل پیرامون‌مان به شدت چند بعدی و پیچیده شده اند. اینجاست که تقلیل گرایان وارد میشود و به انحای گوناگون در قلب مردم جایی برای خودشان دست و پا میکنند.

بیشتر ...
مسمومیت مدارس دخترانه
روزنویس
sina_salehizadeh

سرنوشت مشترک مدارس دخترانه

در میانه های فتح کابل توسط طالبان، محمد صمصامی با این و آن لایو هایی میگذاشت که واقعا قابل استفاده بودند. من تازه از بند

بیشتر ...
روزنویس
sina_salehizadeh

وسط‌بازی

دارد به دو ماه می‌رسد. همه چیز نسبت به دو ماه قبل فرق می‌کند. اینکه چه چیزهایی فرق کرده است یا اینکه اصلا چه شده

بیشتر ...
تئودن
روزنویس
sina_salehizadeh

تئودن در خط مقدم

هفته قبل سه‌گانه ارباب حلقه ها را دوباره دیدم. در داستان عصر سوم که فیلم نیز روایت‌گر آن است؛ تئودن پادشاه قسمتی از سرزمین میانه

بیشتر ...