آدمِ آهنی

همان متن سال های قبل را بی دخل و تصرف اینجا مینویسم. انسان آهن است. از آهن خوب و بد سر می‌زند، از آدمی هم. از آهن انتظار می‌رود ازآدمی هم. از آهن آهنی خواهند و از انسان انسانی. با تفاوتی فاحش که الآن نقشی کوتاه در رول زندگی ما بازی می‌کند؛ اختیار. در دنیای […]

اولین نوشته ام در اینجا

سلام تا به حال چند سایت را بالا آورده ام ولی هیچ کدامشان برای خودم نبوده. همیشه صاحب سایت به من میگفته درباره چی بنویسم، چگونه طراحی بکنم و… اینبار اما اینجا برای خودم است. برای خود خود من. هر چیز که بخواهم را احتمالا در اینجا خواهم نوشت. به دور از مقتضیات شبکه های […]