معرفی

در این‌جا از کتاب‌ها و پادکست‌ها خواهم گفت…

خواندنی، شنیدنی
sina_salehizadeh

پسر، موش‌ کور، روباره و اسب!

حدوداٌ سی دقیقه بود. با خواهرم در تلویزیون دیدیم و بنا بر مقتضیات خواهرِ هفت ساله‌ام، دوبله! احتمالا این دوبله دیدن اثر قابل توجهی در

بیشتر ...