دسته: گمراه

اپیزود 4، مرد لاکپشتی
گمراه
sina_salehizadeh

04: مردِ لاک پشتی

بعد از اینکه اپیزودِ اول و دوم گمراه را نوشتم به صورت کاملا اتفاقی چشمم به کتابی خورد که قبلا هم آنرا دیده بودم اما

بیشتر ...