دسته: تفکر انتقادی

آرش اینتلیجنس
روزنویس
sina_salehizadeh

هرچه که می‌شود، حق‌مان است… / کوهِ یخِ نهاد

دنیا پر شده از پیچیدگی های مختلف. مسائل پیرامون‌مان به شدت چند بعدی و پیچیده شده اند. اینجاست که تقلیل گرایان وارد میشود و به انحای گوناگون در قلب مردم جایی برای خودشان دست و پا میکنند.

بیشتر ...
معاونیان
روزنویس
sina_salehizadeh

معاونیان، کریمی و نذری

در این نوشته از دیدگاه خودم به این جنجال پرداختم. کمی در لایه های هر قاب از ماجرا عمیق تر شدم و سعی کردم قطعات پازل را در کنار یکدیگر قرار بدهم.

بیشتر ...